لوتکا واژه ای قدیمی گیلکی از گویش غرب گیلان است و به قایق های چوبی باریکی که در رودخانه ها مورد استفاده قرار می گرفته گفته می شود. ولی لوتکای ما لوتکایی متفاوت است. شما وقتی وارد محیط رستوران می شوید، انگارسوار بر لوتکا به اعماق آبی افسانه ها می رسید تا در محیطی که رنگ از دل دریاها دارد در کنار یکدیگر افسانه‌ی طعم لوتکا را کشف کنید.